Glossary

Stortingets Kontrollutvalg for Etterretnings., Overvakings- og Sikkerhetstjeneste

Norwegian Parliamentary Oversight Committee on Intelligence and Security Services

More information here.